Activitats programades

  • 24.06. - 30.11.2018 |
    Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
    » Més informació «

Administració

Publicacions

Entre les activitats i els projectes d’aquesta societat filial, figuren a més de l’organització d’actes culturals i jornades d’estudi, la publicació de la revista Tamid, i en general, el foment de les publicacions relacionades amb les finalitats de la Societat.

Revista Tamid

Col·lecció «Publicacions de la SCEHB»

Publicacions de l’ADEJUC

Normes de transcripció de l’hebreu

Altres Normes