Activitats programades

  • 24.06. - 30.11.2018 |
    Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
    » Més informació «

Administració

Normes de transcripció de l’hebreu

Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica.
«Proposta de transcripció de l’hebreu en textos escrits en català»
En: ídem, Documents de la Secció Filològica, IV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003, p. 41-71.