Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • No hi ha activitats previstes
Amb el suport de

Administració

Llei 3/2017 del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 3/2017, de 15 de febrer del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Llei del llibre sisè