Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • No hi ha activitats previstes
Amb el suport de

Administració

Monografies

L’Estatut del 2006: el dret i els drets de Catalunya a la cruïlla del segle XXI: Barcelona, abril-maig de 2007 / edició coordinadora per Josep Serrano Daura

«L’Estatut d’autonomia de Catalunya acabat d’estrenar, referendat per la ciutadania el 18 de juny de 2006, substitueix l’anomenat Estatut de Sau, del 1979. L’Estatut és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques catalanes, les seves competències i relacions amb l’Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya.

La promulgació d’aquest nou Estatut  constitueix un fet transcendent en el llarg camí vers el reconeixement de la identitat i de les institucions pròpies de la nació catalana. I aquest seminari, organitzat des de la doble perspectiva de quins són els drets del nostre país i de quin és el dret dels ciutadans, vol apropar-nos a la realitat actual de Catalunya i fixar les bases del desenvolupament immediat en els diversos àmbits del país.»

La Junta