Diccionari jurídic

Jurisprudència

El Dret Civil Català …

Properes activitats
  • No hi ha activitats previstes
Amb el suport de

Administració

Jurisprudència

Tribunal de Cassació de Catalunya

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, que té com a finalitat l’estudi, defensa i difusió del nostre dret en el sentit més ampli, ha volgut contribuir a posar a l’abast de tothom una de les eines necessàries pels nostres juristes com és la jurisprudència del Tribunal de Cassació de Catalunya, la qual tal i com ho disposa l’article 111-2 del Codi Civil de Catalunya, és doctrina per interpretar el dret català.