Junta Directiva

Els membres de la Junta són els següents:

President d’honor: Alexandre Olivar i Daydí
President i responsable de publicacions: Miquel dels Sants Gros i Pujol

Secretari:

Marc Sureda i Jubany

Vocals:

Sebastià Janeras i Vilaró

Delegat de l’IEC: Marc Mayer i Olivé