Presentació

La Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN), filial de l’Institut d’Estudis Catalans i creada el 1979, té per finalitat l’estudi de les diferents branques de la numismàtica, no només la moneda, sinó també les medalles, els bitllets de banc, els gitons, els bons, els vals i altres objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument emprat per a facilitar les transaccions. La SCEN s’ocupa també de la promoció del coneixement, de l’estudi i de la difusió de la numismàtica i de la història de la moneda. L’àmbit històric i geogràfic en què centra preferentment la seva activitat és el dels territoris de l’antiga Corona catalanoaragonesa.

La societat està integrada únicament per investigadors, ja que és condició indispensable per a ingressar-hi haver realitzat i publicat algun estudi. Altres persones interessades poden també formar-ne part, però en qualitat de socis col·laboradors. La SCEN és l’únic col·lectiu científic de la seva especialitat existent en l’àmbit català.