Història monetària catalana

• Villaronga, L. Numismàtica antiga de la península Ibèrica. 2004

• Balaguer, A. M. Història de la moneda dels comtats catalans. 1999

• Crusanfot, M. La moneda catalana local. 1990

• Crusafont, M. Història de la moneda de la Guerra dels Segadors. 2001

• Turró, A. Les emissions monet[aries oficials de la Guerra Civil *1936/1939(. I> Andorra, Illes Balears i Catalunya. 2007

• Crusafont, M. Medalles commemoratives dels Països Catalans i de la Corona Catalano-Aragonesa (s. XV-XX). 2006

•  Crusafont, M.  Catàleg general de la moneda catalana: Països Catalans i Corona Catalano-Aragonesa (S. V aC- S. XX dC). 2009

• Història de la moneda de la Corona catalanoaragonesa medieval (en preparació)

•  Els amonedaments visigots i musulmans (en preparació)

• La moneda catalana des dels Àustria fins el 1936 (en preparació)