VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

I Col·loquis de Vic

1. La Ciutat. Vic (Osona), 26 i 27 de setembre de 1996

1.- L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana
2.- Ciutat i política: la ciutat actual com a fruit històric
3.- Els ciutadans

Calendari

-Dijous, 26 de setembre de 1996:

10h. Recepció i lliurament de la documentació
11h. Acte d’obertura
11,30h. “La ciutat: realitat de sinèrgies” a càrrec del Dr. Manuel Ribas Piera

15,30-19h. Lectura de comunicacions. Primer àmbit: “L’espai urbà com a lloc d’interrelació humana”

 • Sr. Àlvar Maduell: “L’espai urbà com a lloc d’incomunicació humana”
 • Sr. Lluís M. Xirinacs: “Ja no hi ha ciutat o tot és ciutat”
 • Sra. Assumpta Vila: “Demografia i moviment de la població”
 • Sr. Josep M. Garcia Picola: “Les nacions unides i les ciutats”
 • Sr. Jaume Aiats Abeià: “La música i la ciutat”
 • Sra. Elisabet Tejero, Sra. Carme Miralles i Sr. Rafael Encinas: “El reto de la ciudad actual: generar relaciones sociales de bienestar”
 • Sr. Manel Anglada: “Endinsaments i jardins penjats com a espais a la ciutat”

-Divendres, 27 de setembre de 1996:

9,30-11,30h. Lectura de comunicacions. Segon àmbit: “Ciutat i política”

 • Sra. Sara Estrada, en representació del Seminari permanent de filosofia del l’ICE, UAB: “El ciutadà al món clàssic i a la il·lustració”
 • Sr. Josep Monserrat: “La ciutat: el lloc de la filosofia política?”
 • Sr. Gregori Luri: “La ciutat antiga”
 • Sr. Salvi Turró: “El marc constitutiu de la ciutat en Kant”
 • Sr. Andreu Grau: “Basilea S. XVI”

12h. Ponència: “Ciutat, Raó i Estat”, a càrrec del Dr. Jordi Sales Coderch
15,30-17,30h. Lectura de comunicacions. Tercer àmbit: “Els ciutadans”

 • Sra. Bruguers Jardí Anguera: “Les ciutadanies dels ciutadans”
 • Sra. M. Àngels Orriols: “Nacionalitat i estrangeria”
 • Sr. Lluís Salvador: “Els ciutadans i la policia municipal”
 • Sr. Agustí Boades i Esteve Sala: “Religió i ciutadans”
 • Sr. Miquel Macià: “La premsa i els ciutadans”
 • Sr. Joan López Carol: “Els “altres” ciutadans”
 • Sr. Ignasi Roviró Alemany: “Art i ciutadà”

18-19h. Ponència: “La ciutat i la llei”, a càrrec del Dr. Ramon Valls Plana