VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

IV Col·loquis de Vic

La Història. Vic (Osona), 7 i 8 d’octubre de 1999

 

1.- El sentit de la història
2.- L’ofici de l’historiador
3.- Història i història de les mentalitats

Calendari

-Dijous, 7 d’octubre de 1999

11,30h. Acte d’obertura a càrrec del Sr. Jacint Codina, Alcalde de Vic. Presentació del llibre Col·loquis de Vic. 3. La Cultura (actes dels Col·loquis de Vic del 1998, pel Sr. Jordi Sales)

12h.  Lliçó d’obertura a càrrec del Pare Miquel Batllori: “La cultura de la història i la història de la cultura”

Col·loqui

16h.  Primer àmbit: “El sentit de la història”
Ponències del Sr. Jordi Galí i del Dr. Jordi Sales (UB)

Col·loqui i comunicacions:

 • Dr. Maties Ramissa (UV): “Els sentits de la història”
 • Dr. Carles Llinàs (URL): “Història apocalíptica i teocràcia”
 • Dr. Jaume Mensa (UOC): “El concepte d’història en Arnau de Vilanova”
 • Sra. Paloma Llorente (UB): “El comentari a l’apocalipsi de P.I. Olivi: anàlisi històrica i projecte social ”
 • Dr. Agustí Boadas (URL): “El concepte d’història del s. XII-XV”
 • Dr. Ignasi Boada (IRC): “El sentit de la història en Hegel”
 • Sr. Albert Marzà: “El sentit de la història en Alfons Comín”
 • Dra. Carmen Merchán (UCF): “A propòsit d’una relectura d’alguns fragments de Temps et récit de Paul Ricoeur
 • Sr. Joan González (SCF)

-Divendres, 8 d’octubre de 1999

9,30h.  Segon àmbit, “L’ofici de l’historiador”

 • Ponència del Dr. Jordi Figuerola Garreta (UAB)
 • Contraponència del  Dr. Salvi Turró Tomàs (UB)

Comunicacions:

President: Sr. Josep Salom (CCO).
Secretari: Dr. Ignasi Roviró (URL)

 • Sr. Albert Espona: “Més enllà d’una definició de la història”
 • Sr. Antoni Bosch Veciana (URL): “Els orígens grecs de la investigació històrica”
 • Dr. Josep Casanovas: “Nous historiadors amb noves feines”
 • Sr. Francesc Morfulleda Caralt: “Els Macedonis que foren tanmateix grecs…”. La figura de Konstandinos Paparrigópoulos”
 • Sr. Ramon Rial (UV): “Un programa d’història general impartit a Vic a mitjans del XIX”
 • Dr. Carles Riera: “Metges de Moià: un aspecte d’història local”
 • Dr. Santi Ponce (UV): “La sol·litud de l’historiador. Reflexions sobre el mètode de treball a la història agrària”
 • Dr. Andreu Grau Arau (KAL, UB): “Andrés Bello (1781-1865): historiador i historiòleg”
 • Dr. Josep Monserrat: “El final de la història crònica d’una mort anunciada”

15,30h. Tercer àmbit, “Història i història de les mentalitats”

 • Ponència del Dr. Josep Maria Salrach (UB)
 • Contraponència del Dr. Francesc Fortuny (UB)

Col·loqui i Comunicacions:

 • Dr. Joan Bada (UB): “La religió, element de la història de les mentalitats”.
 • Sr. Jordi Vilamala (AEV): “La religiositat en la societat de l’antic règim: la parròquia de Sant Julià de Vilatorta (segles XVII-XVIII)”
 • Sr. Xavier Roviró (GRFO): “Els ex-vots i la pèrdua d’identitat”
 • Dr. Ronald Puppo (UV): “Franklin: la insuportable particularitat de l’universalisme”
 • Sr. Israel Forteza (UB): “La Casta a Cien años de Soledad”
 • Dr. Ignasi Roviró (URL): “Estètica i retòrica: l’acte d’acceptació de la mort”

18h.  Lliçó de cloenda a càrrec del Dr. Joaquim Nadal: “Història i política”

19,30h. Acte de cloenda a càrrec del president del Consell Comarcal d’Osona