VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

XI Col·loquis de Vic

11. L’Economia. Vic (Osona), 5 i 6 d’octubre de 2006

1.- L’economia i la filosofia
2.- L’economia, la ciència i l’art
3.- L’àmbit professional i l’economia

Calendari

-Dijous, 5 d’octubre de 2006

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 10. La Identitat (actes dels Col·loquis de Vic del 2005)

Primer àmbit: “Economia i filosofia”. 
Ponència del Dr. Dídac Ramírez: “Economia i filosofia”

Intervencions de:

 • Antoni Bosch Veciana (URL): “L’oikonomia en la Grècia clàssica i el llibre dels Econòmics atribuït a Aristòtil”
 • Ignasi Roviró (URL): “L’art intangible. L’economia segons Xenofont”
 • Conrad Vilanou (UB): “Els anys d’aprenentatge de John Stuart Mill”
 • Albert Llorca (SCF): “L’economia del “mal savatge” o l’hermenèutica de la complexitat”
 • Manuel Satué (SCF): “Ciutat i economia”
 • Maria Teresa Sonrosal: “L’oblit de la memòria a l’economia”
 • Josep M. Porta Fabregat: “Al voltant de “tenir””
 • Joan González: “Per a una fenomenologia del diner”

-Divendres, 6 d’octubre del 2006

10 h.  Segon àmbit, “Economia, ciències i art”

Intervencions de:

 • Jordi Carcasó (URL): “Francesc Mirabent: l’economia de sentiment”
 • Carme Merchán: “Economia i psicologia o de diners i relacions humanes”
 • Joan-Josep Vallbé (UAB): “Herbert A. Simon: un projecte sòlid per a les ciències socials”
 • Andreu Grau (UB): “Els intangibles”
 • David Ceballos: “Temps i economia”
 • Joaquim Perramon (UB): “Coneixement asimètric, positiu i negatiu, en condicions d’incertesa”
 • Àngel Zaragoza (UB): “La gran muralla. Tesis sobre el capitalisme globalitzat a Xina”

12 h.  Lliçó: “L’economia avui”. Dr. Josep M. Ureta

16,30h. Tercer àmbit, “Economia i ciutadania”. Taula rodona moderada pel Sr. Ramon Fabre i Vernedas, economista, conseller delegat d’Educació i vicepresident tercer del Consell Comarcal d’Osona.

Ponents:

 • Albert Ledesma, metge de l’ABSS Sud
 • Josep Delgado, gerent de la Cooperativa Calandra
 • Dr. FG. Jaen Coll, economista

18,30h. Acte de cloenda