V Congrés Català de Filosofia

  • 03.12.2018 |
    Assemblees ordinària i extraordinària de socis
    » Més informació «
  • 04.12.2018 |
    Lliçó inaugural del curs 2018-2019 «Vindicació filosòfica de la matèria»
    » Més informació «

Lluís Alegret i Biosca. Dol i agraïment

El dia 19 de setembre de 2007 ens ha deixat el nostre amic Lluís, degut a una greu malaltia. La seva disposició al treball intel·lectual i el seu afany emprenedor i participatiu en diverses institucions filosòfiques i culturals del nostre país avalen un tarannà comunicatiu i inquisitiu que enalteixen l’àmbit d’aquells qui estimem la filosofia.
El Grup de Filosofia Personalista de la Societat Catalana de Filosofia, en les activitats del qual participava en Lluís com a membre actiu, expressa el condol més sentit per la seva pèrdua.
Descansi en pau el nostre amic.
En nom del Grup de Filosofia Personalista,
Albert Llorca