VI Congrés Català de Filosofia

Juny de 2023

Col·loquis de Vic «La Llengua»

Octubre de 2022

Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Febrer de 2023

Mirades filosòfiques sobre la COVID-19

Febrer-març 2021

XIV Col·loquis de Vic

14. La bellesa. Vic (Osona), 1 i 2 d’octubre de 2009

1.- Bellesa i filosofia

2.- Bellesa, ciència i art

 

Calendari

-Dijous, 1 d’octubre de 2009

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 13. La modernitat (actes dels Col·loquis de Vic del 2008)

Primer àmbit: “Bellesa i filosofia”
Ponència del Dr. Ignasi Roviró Alemany (Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull)

Comunicacions i col·loqui

-Divendres, 2 d’octubre de 2009

10 h. Segon àmbit, “Bellesa, ciències i art”
Comunicacions i col·loqui

12 h. L’obra de Josep Vernis

13 h. Ponència del Dr. Pablo García Castillo (Degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Salamanca): “La belleza en Plotino”

14 h. Acte de cloenda