V Congrés Català de Filosofia

  • 27.09.2018 |
    Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019
    » Més informació «

Seminari: «Identitat personal: John Locke versus Bernard Williams»

Data: Dimecres 20 de març de 2013 a les 18 hores
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC

A càrrec de Josep Macià, de la Universitat de Barcelona, forma part dels Seminaris de Formació del Professorat Perspectives en filosofia.

Organitza: Grup de Filosofia Analítica de la Societat Catalana de Filosofia (IEC)