IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

  • 01.02.2018 |
    Lliçó del curs 2017-2018 «Filosofia com a fenomenologia», a càrrec del doctor Francesc Pereña Blasi
    » Més informació «
  • 02.02.2018 |
    V Olimpíada de Filosofia de Catalunya
    » Més informació «

I Jornada del Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència. Kurt Gödel: De la incompletabilitat de les matemàtiques a la cerca de nous axiomes

Data i hora: 15 de Maig de 2013, de les 17:oo h. a les 20:oo h.

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’acte constarà de dues conferències, cadascuna d’elles seguida d’un torn obert de paraules.
La primera conferència, a càrrec del Dr. Josep Pla i Carrera, professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques de la UB, es titularà “De Hilbert a Gödel: Una anàlisi de la veritat matemàtica”.
La segona conferència, impartida pel Dr. Joan Bagaria i Pigrau, professor de la Facultat de Filosofia de la UB i investigador de l’ICREA, tractarà sobre “El programa de Gödel de recerca de nous axiomes matemàtics”.

Organitza: Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat Catalana de Matemàtiques.

Programa i resums