IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

  • 01.02.2018 |
    Lliçó del curs 2017-2018 «Filosofia com a fenomenologia», a càrrec del doctor Francesc Pereña Blasi
    » Més informació «
  • 02.02.2018 |
    V Olimpíada de Filosofia de Catalunya
    » Més informació «

Assemblea ordinària

L’Assemblea ordinària de la Societat Catalana de Filosofia tindrà lloc el proper 1 d’octubre a la Sala Nicolau D’Owler de l’Institut d’Estudis Catalans a les 18h30 en primera convocatòria i a les 19h00 en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Informe del president
3.- Informe econòmic: tancament exercici 2012 i pressupost 2013.
4.- Calendari d’activitats i proposta d’un model d’organització
5.- Admissió de socis i proposta de modificació del tràmit d’admissió de socis
6. – Precs i preguntes