V Congrés Català de Filosofia

 • 27.09.2018 |
  Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019
  » Més informació «

Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2016-2017

El Grup de Filosofia Personalista es dedicarà durant aquest curs 2016-2017 a la lectura i estudi de tres obres filosòfiques, distribuïdes de la següent manera:

5 méditations sur l’existence. Solitude, Société et Communauté (1936) , de N. Berdiaev.
El calendari de les sessions serà:

 • 1 de desembre (1a i 2a meditació)
 • 12 de gener (3a i 4a meditació)
 • 2 de març (5a meditació)


Problemas del personalismo
i Reflexions sobre el suïcidi i la mort, de P.L. Landsberg.
El calendari de les sessions serà:

 • 6 d’abril (els 6 primers articles del primer llibre, des d’«Algunas reflexiones sobre la idea cristiana de la persona», fins a «El sentido de la acción»)
 • 4 de maig (els 3 articles següents del primer llibre, des de «Notas para una filosofía del matrimonio» fins a «El acto filosófico de Max Scheler»)
 • 25 de maig (els 2 articles finals del primer llibre de Landsberg i la primera part del segon llibre «El problema moral del suïcidi»)
 • 8 de juny (la 2a part del segon llibre «Assaig sobre l’experiència de la mort»)

 

Lloc: Centre Borja, carrer Llaceres, 30, Sant Cugat del Vallès.

Hora: 19 hores.