V Congrés Català de Filosofia

  • 03.12.2018 |
    Assemblees ordinària i extraordinària de socis
    » Més informació «
  • 04.12.2018 |
    Lliçó inaugural del curs 2018-2019 «Vindicació filosòfica de la matèria»
    » Més informació «

Presentació del llibre «Mercancía y Deuda. Aportación de una fenomenología del dinero a los fundamentos de la teoría monetaria», de Joan Gonzàlez Guardiola

Dia i hora: 3 de novembre de 2017, a les 17 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch, de l’Institut d’Estudis Catalans