IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès