V Congrés Català de Filosofia

  • 03.12.2018 |
    Assemblees ordinària i extraordinària de socis
    » Més informació «
  • 04.12.2018 |
    Lliçó inaugural del curs 2018-2019 «Vindicació filosòfica de la matèria»
    » Més informació «

Seminari «Models del dret i la filosofia política catalanes»

Dia i hora: 29 de juliol de 2018, a les 9 hores
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Insitut d’Estudis Catalans

Programa