V Congrés Català de Filosofia

  • 03.12.2018 |
    Assemblees ordinària i extraordinària de socis
    » Més informació «
  • 04.12.2018 |
    Lliçó inaugural del curs 2018-2019 «Vindicació filosòfica de la matèria»
    » Més informació «

Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019

Lectura i anàlisi de l’obra «El subjecte convocat. Estudi transversal del pensament de Buber, Rosenzweig, Lévinas, Marion i Ricoeur» (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, 430 pàgines). Va ser la tesi doctoral de Bonaventura Pedemonte, presentada a l’Institut Catòlic de Paris, l’any 1995.

Al mateix temps, dedicarem la VI Jornada Personalista a la “Cultura i barbàrie a la Catalunya dels anys 30 en la perspectiva personalista: Jaume Serra Hunter”, en commemoració del 75è aniversari de la seva mort. L’acte tindrà lloc a la seu del IEC, el dia 16 d’octubre de 2018.

El calendari del proper curs serà el següent:

27 de setembre: Introducció a l’obra a analitzar feta pel mateix autor, el Dr. Bonaventura Pedemonte.

Les properes sessions es dedicaran a la lectura i comentari de l’obra esmentada:

15 de novembre

24 gener            

7 març                                 

4 abril                 

9 maig 

6 juny  

L’horari de totes les sessions serà de les 19h a les 21 hores.

La primera sessió es realitzarà a la seu del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231.

La segona sessió (VI Jornada Personalista, 16 d’octubre de 2018) es realitzarà a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer Carme, 47, Barcelona.

La resta de sessions, a la seu habitual de les oficines de la Societat Catalana de Filosofia, c. Maria Aurèlia Capmany, 14-16, Barcelona.

Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a Albert Llorca, coordinador del Grup de Filosofia Personalista (albert.llorca.arimany@gmail.com)