IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

Secció de Filosofia Pràctica

Grup Ad Hoc

Associació per a l’ensenyament de la filosofia a secundària
Directora:  Àngels Baldó
Secretari: Ramon Moix