V Congrés Català de Filosofia

 • 22.09.2020 |
  Assemblea General de Socis
  » Més informació «
 • 22.09.2020 |
  Sessió inaugural del curs 2020-2021 «La filosofia i els estudis experimentals. Una reflexió crítica»
  » Més informació «
 • 01.10.2020 |
  Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2020-2021
  » Més informació «

Col·loquis de Vic

El moment temàtic de la Societat Catalana de Filosofia consisteix en una trobada entre els professionals de les humanitats i altres especialistes universitaris per tal d’aprofundir en un tema comú. L’objectiu principal de la trobada és debatre les diverses aportacions (en forma de ponència o de comunicació).

Els Col·loquis de Vic tenen una periodicitat anual i són organitzats conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, el Patronat d’Estudis Osonencs i el Centre d’Estudis Carles Cardó.

Aquests han estat els temes tractats: