SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

 • 27.09.2018 |
  Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019
  » Més informació «

I Jornada Científica «Història Intel·lectual i Filosofia»

Amb aquesta jornada científica es tracta de fer, amb tota la gamma de matisos del terme, història intel·lectual i del pensament. En el segle XX aquest espai ha rebut, segons les distintes tradicions i llengües, denominacions diverses: història de les idees,  història cultural, història del pensament, sociologia de la cultura, sociologia de la ciència, etc. La llista d’autors, principalment filòsofs, antropòlegs, historiadors i sociòlegs que hi ha contribuït és molt extensa.

Cal fer notar, en primer lloc, que el que  proposem no comporta a priori cap posició metodològica específica, i, en segon lloc, que el domini o camp al qual ens referim  pot ser concebut també interdisciplinàriament com un diàleg entre les diverses branques del coneixement. En efecte, un  domini intel·lectual no té perquè implicar cap espai tancat. L’establiment d’aquest domini, que implica organització i que es  fonamenta en la nostra tradició intel·lectual, especialment la filosòfica, és, en essència, un projecte conjunt amb altres àmbits.  En aquest sentit, el terme domini intel·lectual significa, senzillament, que hi ha contacte professional, organització i diàleg  entre tots els estudiosos interessats en el tema.

Programa

Dilluns 6 d’octubre de 2003
10.00 – 10.30 Acollida i acreditació
10.30 – 1 1.00 Presentació de la Jornada
1 1.00 – 12.00 «Philosophy and Intellectual History»: bases teòriques i aplicació a la Catalunya del segle xx
Dr. Pompeu Casanovas (UAB)
12.00 – 12.30 Pausa
12.30 – 14.00 Taula rodona i sessió de treball: El projecte «Philosophy and Intellectual History»
Dr. Ramon Alcoberro (UdG),
Dra. Misericòrdia Anglès (URL),
Dr. Antoni Mora (SCF),
Dr. Ignasi Roviró (URL) i
Dr. Conrad Vilanou (UB)
17.00 – 18.00 Josep Ferrater Mora
Dr. Josep-Maria Terricabras  (UDG/IEC)
18.00 – 19.00 Joan Coromines
DR. JOAN SOLÀ (UB/IEC)
19.00 – 19.30 Pausa
19.30 – 20.30 Cloenda, sota la presidència del dr. Josep Laporte, president de l’IEC, i del sr. Lluís Brunet i Berch, president de la Fundació Caixa Sabadell:
Axiologia i ontologia de les nacions
(lliçó inaugural de la SCF, curs 2003-2004)
Dr. Ulisses Moulines (Universitat de Munic)

Data: 6 d’octubre de 2003
Lloc: l’Institut d’Estudis Catalans
Adreça electrònica: informacio@iec.cat

Direcció
DR. POMPEU CASANOVAS / DR. JOSEPMONSERRAT

VIII Col·loquis de Vic

8. La natura. Vic (Osona), 2 i 3 d’octubre de 2003

 

1.- Natura i filosofia
2.- Natura, ciència i art
3.- La natura en la pràctica professional

Calendari

-Dijous, 2 d’octubre de 2003

16h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 7. La poesia (actes dels Col·loquis de Vic del 2002)

Lliçó d’obertura a càrrec del Dr. David Serrat (UVic): “Natura i home”

Primer àmbit: “Natura i filosofia”

Ponència del Dr. Antoni Prevosti (UB): “Natura i filosofia”

Col·loqui

Intervencions de:

 • Antoni Bosch Veciana (URL): El fragment 123 d’Heraclit: «Physis kryptesthai philei»
 • Xavier Ibáñez Puig (SCF): “La natura teodoriana”
 • Jordi Sales Coderch (UB): “Ontologia del Jardí”
 • Àlex Verdés i Ribas (SCF): “Memòria i oblit del ser ¿avui?”

-Divendres, 3 d’octubre de 2003

9,30h. Segon àmbit, “Natura, ciències i art”

Ponència del Dr. Joan Francesc Mira: Natura i poesia

Col·loqui

11h. Intervencions de:

 • Agustí Boadas (URL): “Antiecologia franciscana”
 • Ramon Muns: “Natura desnaturata”
 • Conrad Vilanou: “El deixant del naturalisme pedagògic”
 • Ignasi Boada Sanmartín (ISCRV): “Natura i voluntat de poder”
 • Carme Merchán (SCF): “Figuracions de la natura en alguns poemes (contemporanis)”
 • Marta Poblet (UAB): “L’aigua del temps que vius: prevenció i gestió dels conflictes hídrics”

16,30h. Tercer àmbit, “La natura en l’àmbit professional”

Taula rodona amb el Sr. Pedro Royo, la Sra. Mònica Ros i el Sr. Enric Vilaregut, presentada i moderada pel Dr. Enric Castellnou

18,30h. Acte de cloenda. Il·lm. Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic, Hble. Sr. Ramon Espadaler, conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i Il·lm. Sr. Jaume Mas, president del Consell Comarcal d’Osona

Grup d’Estudis Fichteans

El Grup d’Estudis Fichteans tingué com a objecte d’estudi el curs 2003-2004 la filosofia de l’absolut en Fichte. Analitzà com aquesta qüestió es desenvolupa en els diferents àmbits que interessen autor, en especial, la fonamentació del sistema en les exposicions de la Doctrina de la Ciència, la filosofia de la història i la filosofia de la religió. S’estudià críticament la rellevància que el tema té per a jutjar la continuïtat o trencament entre el pensament de Fichte a Jena i la darrera filosofia de Berlín. S’establiren ponts de diàleg sobre el tema de l’absolut amb altres pensadors postkantians.

VII Col·loquis de Vic

7. La Poesia. Vic (Osona), 3 i 4 d’octubre de 2002

 

1.- Poesia i filosofia
2.- Poesia popular
3.- La pràctica de la poesia

Calendari

-Dijous, 3 d’octubre de 2002

16 h. Acte d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic. 6. El Dret (actes dels Col·loquis de Vic del 2001). Sr. Jacint Codina (Alcalde de Vic), Sr. Lluís Soldevila (CCO), Sr. Ignasi Roviró (SCF), Sr. Jordi Sales (SCF)

Primer àmbit: “Poesia i filosofia”

Ponència del professor Jaume Medina (UAB): “Poesia i filosofia. L’experiència de Carles Riba”

Col·loqui i comunicacions:

 • Jordi Sales: “La crítica de la poesia en l’Ió platònic”
 • Xavier Ibáñez: “Política i ficció (o política i poesia)”
 • Antoni Bosch Veciana: “L’amant que escriu poemes: el cas d’Hipotales (Lisis 2041-2062)”
 • Agustí Boadas: “Sant Francesc i Mn. Cinto Verdaguer”
 • Francesc Morfulleda: “Per què han ennegrit les muntanyes i les omple una bromada?” “L’afortunat pas del barquer Caront a la poesia popular”
 • Roberto Augusto Migues: “Poesia i filosofia en F. Schiller: poesia ingènua i sentimental”
 • Ferran Margarit: “Poesia i filosofia”
 • Israel Forteza: “Sobre el concepte d’ironia”

-Divendres, 4 d’octubre de 2002

9,30 h. Segon àmbit, “Poesia popular”

Ponència del professor Josep M. Pujol (URV): “De la poesia popular al rumor”

Col·loqui

11 h. Comunicacions

 • Xavier Roviró: “La màgia de la paraula”
 • Albert Espona: “La poesia com a mode primigeni de discurs”
 • Manuel Satué: “Poesia i psicoanàlisi”
 • Carles Llinàs: “La literarització o transformació literària de l’hermenèutica com a única filosofia possible. El cas d’Odo Marquard”
 • Ramon Muns: “La traducció del “cant espiritual” de Joan Maragall per Pierre Pages (Víctor Alba) i Albert Camus”
 • Carme Merchan: “Llegint i rellegint el nom de les coses de Marta Pesarodona”

13 h. Lliçó del Dr. Carles Duarte Montserrat: “Poesia i ciutat”

16,30h. Tercer àmbit, “L’ofici de poeta”

Taula rodona amb els poetes: Francesc Codina, David Jou, Lluís Solà i Víctor Sunyol, presentada i moderada per Josep Paré (UAB)

18,30h. Acte de cloenda