SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

V Congrés Català de Filosofia

  • 27.09.2018 |
    Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019
    » Més informació «

Assemblea ordinària de socis

L’Assemblea ordinària de la Societat Catalana de Filosofia tindrà lloc el proper 26 de gener a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, a les 18 hores en primera convocatòria i, a les 18.30 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l’estat de comptes i del pressupost per al 2017.
3.- Informe del secretari i aprovació, si escau, de l’ingrés de nous socis.
4.- Informe del president
5. – Precs i preguntes

Diada Mundial de la Filosofia 2016

Data: 16 de novembre de 2016, a les 17 hores
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB

Convocatòria de la Mostra de Fotofilosofia. Es tracta d’un projecte col·laboratiu virtual que construeix una xarxa de blogs filosòfics de centres on l’alumnat posteja “fotofilosofies”. Una fotofilosofia és una pregunta filosòfica acompanyada d’una fotografia. En ocasió de la Diada Mundial de la Filosofia de la UNESCO se celebrarà l’acte de lliurament de guardons i exposició i comentari de les millors fotofilosofies.

Inscripcions fins al 2 de novembre al formulari que trobareu al CREAIF.