SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

IV Congrés Català de Filosofia.
Vilafranca del Penedès

  • No hi ha novetats

IV Olimpíada de Filosofia de Catalunya

Per quart any convoquem l’Olimpíada de Filosofia, una proposta per a alumnes de secundària dels centres educatius de Catalunya organitzada per la Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de la Facultat de Filosofia de la UB i del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, juntament amb professorat de filosofia de secundària.
El tema de l’Olimpíada de Filosofia 2017 és Noves tecnologies i identitat humana.  La pregunta és la següent: Estan canviant les noves tecnologies la identitat humana?
Els estudiants de Batxillerat podran participar en la modalitat de dissertació i els estudiants de 4t d’ESO en la modalitat de dilema moral. Hi haurà una selecció de finalistes que hauran de fer una defensa oral en sessió pública. Els guanyadors representaran a Catalunya en l’Olimpíada.
A més, obrim la possibilitat perquè els estudiants que tinguin un bon nivell d’anglès, francès o alemany (sempre que no sigui llengua materna) puguin presentar-se per a ser seleccionats a participar en l’Olimpíada Internacional de Filosofia, que tindrà lloc a Rótterdam al maig de 2017 i que proposa La tolerància com a tema de l’assaig a elaborar.

Dies i Llocs: 1 de març de 2017 a la Facultat de Filosofia de la UB i 4 de març de 2017 al CCCB.

Més informació

Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2016-2017

El Grup de Filosofia Personalista es dedicarà durant aquest curs 2016-2017 a la lectura i estudi de tres obres filosòfiques, distribuïdes de la següent manera:

5 méditations sur l’existence. Solitude, Société et Communauté (1936) , de N. Berdiaev.
El calendari de les sessions serà:

  • 1 de desembre (1a i 2a meditació)
  • 12 de gener (3a i 4a meditació)
  • 2 de març (5a meditació)


Problemas del personalismo
i Reflexions sobre el suïcidi i la mort, de P.L. Landsberg.
El calendari de les sessions serà:

  • 6 d’abril (els 6 primers articles del primer llibre, des d’«Algunas reflexiones sobre la idea cristiana de la persona», fins a «El sentido de la acción»)
  • 4 de maig (els 3 articles següents del primer llibre, des de «Notas para una filosofía del matrimonio» fins a «El acto filosófico de Max Scheler»)
  • 25 de maig (els 2 articles finals del primer llibre de Landsberg i la primera part del segon llibre «El problema moral del suïcidi»)
  • 8 de juny (la 2a part del segon llibre «Assaig sobre l’experiència de la mort»)

 

Lloc: Centre Borja, carrer Llaceres, 30, Sant Cugat del Vallès.

Hora: 19 hores.