V Congrés Català de Filosofia

  • 26.09.2019 |
    Sessions del Grup de Filosofia Personalista curs 2018-2019
    » Més informació «

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

L’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia és l’òrgan d’expressió de la Societat i dels seus grups de treball. Havent estat creat el 1923, només va sortir un número en la primera etapa de vida de la Societat i cal esperar a la seva recuperació per tal que l’Anuari torni a veure la llum. Així, el 1988 reprengué la seva publicació amb el número II, amb la voluntat de continuar amb l’etapa anterior i convertir-se en una eina al servei d’aquesta Societat i de la Filosofia a Catalunya. Des d’aleshores s’ha publicat interrompudament.

L’Anuari està dividit en una part d’articles, una de notes, una de recensions i una de crònica. Els articles i les notes recullen especialment aquells treballs que són fruit de les activitats de la Societat i les seves seccions, com per exemple les lliçons inaugurals o les conferències dels professors convidats als diferents cursos, així com aportacions a les diferents línies de treball de la Societat. Cal destacar també l’edició, la traducció i el comentari de textos filosòfics: en són una mostra la traducció d’un dels assaigs de Montaigne o del textos de la polèmica entre Descartes i Hobbes.

L’apartat de recensions procura proporcionar comentaris extensos d’obres actuals dels panorama filosòfic nacional i internacional. Cal destacar especialment els butlletins bibliogràfics, que, dedicats monogràficament a un autor o a una temàtica, recullen una visió general del panorama d’estudis. En aquesta línia cal destacar per exemple els butlletins dedicats a Descartes, Hobbes, Locke i Fichte.

En l’apartat de les cròniques es recullen materials de diversa procedència: es procura donar notícia d’una manera extensa dels cursos i seminaris que organitza la Societat; s’ofereixen els resums de les tesis doctorals presentades a les universitats catalanes, i es fa ressò de notícies i esdeveniments de la vida filosòfica.

Consulteu l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia al Portal de publicacions de l’IEC

Consulteu-la a l’Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC