IV Concurs Fotogràfic 2017

XXXIII Trobades 2017

Treballs de Recerca 2017

Diccionari de física

Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 16/03/2017

Any Internacional de la Llum

Samarreta SCF
Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Junta

President:
Josep Enric Llebot Rabagliati
Vicepresidenta: Núria Ferrer Anglada
Tresorer: Joan Garín Casanovas
Secretari: Agustí Poch Parés
Vocals: Albert Bramon Planas
Emini Elizalde Rius
M.  Àngels Garcia Bach
Antoni Giró Roca
Xavier Granados Garcia
Ignasi Juvells Prades
Jordi Miralda Escudé
Jordi Mur Petit
Joan Àngel Padró Càrdenas
Llorenç Porquer Seguí
Santiago Vallmitjana Rico
Joan Valls Gonzàlez