ACEF
V Concurs Fotogràfic 2018

Treballs de Recerca 2018

XXXIV Trobades 2018

Ofertes de Treball i Recerca

Última Oferta 16/03/2017

Diccionari de física

Any Internacional de la Llum

Samarreta SCF
Activitats en curs
  • No hi ha novetats

Junta

President:
  Joan Parellada Sabata
Vicepresidenta:   Núria Ferrer Anglada
Tresorer:   Joan Garín Casanovas
Secretari:   Agustí Poch Parés
Vocals:   Albert Bramon Planas

Adolf Cortel Ortuño

Àngel Cuadras Tomàs ,

Emili Elizalde Rius

Maria Àngels Garcia Bach

Antoni Giró Roca

Xavier Granados García

Ignasi Juvells Prades

Tony Marzoa Domínguez

Joan Àngel Padró Càrdenas

Santiago Vallmitjana Rico

Joan Valls González

Comitè de Publicacions   Francesc Xavier Àlvarez Calafell

Xavier Jaen Herbera