El Consell Directiu de la SCHCT es renova per meitats cada dos anys.

La composició actual és la següent:

 

President: Alfons Zarzoso Orellana

Vicepresidenta: Clara Florensa Rodríguez

Secretari: Miquel Terreu Gascon

Tresorera: Emma Sallent Del Colombo

Representant de l’IEC: Antoni Roca Rosell

Vocals:

Josep Barceló Prats

Josep Bernabeu Mestre

Pasqual Bernat López

José Ramón Bertomeu Sánchez

Mònica Blanco Abellan

Miquel Carandell Baruzzi

Maria J. Esteve Ramos

Sara Fajula Colom

Carmel Ferragud Domingo

Jordi Ferran Boleda

Joaquim Guillem Llobat

Àlvar Martínez Vidal

Maria Rosa Massa Esteve

Òscar Montero Pich

José Pardo Tomás

Enrique Perdiguero Gil

Carles Puig Pla

Mònica Rius Piniés

Josep Simon Castel

Ignacio Suay Matallana

Vocals permanents:

Josep M. Camarasa Castillo

Antoni Roca Rosell

 

COMISSIÓ DE COL·LOQUIS

La comissió de col·loquis de la SCHCT s’encarrega de la planificació i posada en pràctica del Programa de col·loquis de la SCHCT.

Membres:

Monica Balltondre

Joaquim Berenguer

Miquel Carandell

Sara Fajula 

Judit Gil Farrero

Ximo Guillem

Ignasi Medà

Enric Novella

Emma Sallent

Cristina Sans

Ignacio Suay [coordinador]

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

La comissió d’ensenyament de la SCHCT s’encarrega de la planificació de les Jornades i el Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de Batxillerat, entre d’altres.

Membres:

Francesc-Xavier Barca

José Ramón Bertomeu

Agustí Camós

Carmel Ferragud

Pere Grapí

Maria Rosa Massa

 

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.