El Consell Directiu de la SCHCT es renova per meitats cada dos anys.

La composició actual és la següent:

 

Presidenta: Emma Sallent Del Colombo

Vicepresident: Alfons Zarzoso Orellana

Secretari: Miquel Terreu Gascon

Tresorer: Jordi Ferran Boleda

Representant de l’IEC: David Jou Mirabent

Vocals:

Francesc X. Barca Salom

Josep M. Camarasa Castillo

Clara Florensa Rodríguez

Pere Grapí Vilumara

Joaquim Guillem Llobat

Àlvar Martínez Vidal

Enrique Perdiguero Gil

Carles Puig Pla

Mònica Rius Piniés

Xavier Roqué Rodríguez

Josep Bernabeu Mestre

Pasqual Bernat López

Mònica Blanco Abellan

Miquel Carandell Baruzzi

Carmel Ferragud Domingo

Maria Rosa Massa Esteve

Òscar Montero Pich

José Pardo Tomás

Josep Simon Castel

Antoni Roca Rosell

 

COMISSIÓ DE COL·LOQUIS

La comissió de col·loquis de la SCHCT s’encarrega de la planificació i posada en pràctica del Programa de col·loquis de la SCHCT.

Membres:

Joaquim Berenguer

Pasqual Bernat

Miquel Carandell

Sara Fajula

Jordi Ferran

Clara Florensa  [coordinadora]

Judit Gil

Ximo Guillem

Ignacio Suay

Laura Valls

 

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

La comissió d’ensenyament de la SCHCT s’encarrega de la planificació de les Jornades i el Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de Batxillerat, entre d’altres.

Membres:

Francesc-Xavier Barca

Agustí Camó

Àngela García-Lladó

Pere Grapí

Iolanda Guevara

Maria Rosa Massa

Fàtima Romero

Raimon Sucarrats

Laura Valls

XV Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament - 17 i 18 de novembre de 2017 - IEC

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.