El Consell Directiu de la SCHCT es renova per meitats cada dos anys.

La composició actual és la següent:

 

President: Alfons Zarzoso Orellana

Vicepresidenta: Clara Florensa Rodríguez

Secretari: Miquel Terreu Gascon

Tresorera: Emma Sallent Del Colombo

Representant de l’IEC: Antoni Roca Rosell

Vocals:

Sara Fajula Colom

José Ramón Bertomeu Sánchez

Jordi Ferran Boleda

Joaquim Guillem Llobat

Àlvar Martínez Vidal

Enrique Perdiguero Gil

Carles Puig Pla

Mònica Rius Piniés

Josep Barceló Prats

Josep Bernabeu Mestre

Pasqual Bernat López

Mònica Blanco Abellan

Miquel Carandell Baruzzi

Maria J. Esteve Ramos

Carmel Ferragud Domingo

Maria Rosa Massa Esteve

Òscar Montero Pich

José Pardo Tomás

Josep Simon Castel

Ignacio Suay Matallana

Vocals permanents:

Josep M. Camarasa Castillo

Antoni Roca Rosell

 

COMISSIÓ DE COL·LOQUIS

La comissió de col·loquis de la SCHCT s’encarrega de la planificació i posada en pràctica del Programa de col·loquis de la SCHCT.

Membres:

Joaquim Berenguer

Pasqual Bernat

Miquel Carandell

Sara Fajula

Clara Florensa  [coordinadora]

Judit Gil

Ximo Guillem

Ignacio Suay

Laura Valls

Emma Sallent

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

La comissió d’ensenyament de la SCHCT s’encarrega de la planificació de les Jornades i el Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de Batxillerat, entre d’altres.

Membres:

Francesc-Xavier Barca

José Ramón Bertomeu

Agustí Camós

Carmel Ferragut

Pere Grapí

Maria Rosa Massa

 

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.