La SCHCT impulsa:

ARBAN és una agenda global d’activitats en història de la ciència, tècnica i medicina que tenen lloc a Catalunya, Illes Balears i País Valencià creada en 2011 per la SCHCT.

En ella participen un gran nombre  d’institucions i grups que formen part de l’àrea CBV d’història de la ciència, tècnica i medicina.

Podeu consultar totes les activitats de l’àrea CBV al calendari d’ARBAN.

Piulades de la SCHCT
XII ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA DIVULGACIÓ

XVII TROBADA SCHCT 2022

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica