La Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica cada any convoca dos premis:

També podeu consultar el LXXXVI Cartell de premis i borses d’estudis de l’IEC on hi trobareu, a més a més dels dos premis convocats per la SCHCT, tots els premis de l’IEC i de les seves societats filials.

Podeu trobar el programa per aquest curs 2016/2017 dels cicles de col·loquis.

9th European Spring School for History of Science and Popularisation - Institut Menorquí d'Estudis - Maó (Menorca) - 18 -20 May 2017

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.