BASES 2018

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari, convoca el dissetè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases següents:

 1. Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.
 2. Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum.
 3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.
 4. El format i l’extensió dels treballs són lliures. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC http://premis.iec.cat/premis/, en el qual caldrà adjuntar:
  • el PDF del treball,
  • una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on hi consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca, i
  • una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis, certificant l’autoria, títol i l’autenticitat del treball.
  • El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.
 5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatoria.
 6. El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant autor del treball guanyador. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.
 7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.
 8. La dotació del premi per cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i la persona o persones premiades rebran un diploma acreditatiu. El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 22 de desembre de 2018.
 9. El termini de presentació dels treballs serà el dia 30 de juny de 2018. A l’acte de lliurament del premi, els alumnes faran una breu exposició del treball premiat.
 10. La data del veredicte i de l’acte de lliurament del premi, que tindrà lloc dins el quart trimestre del 2018, es faran públiques oportunament. Es podran recollir els treballs no premiats durant els dos mesos posteriors a la data de lliurament del premi. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquest període.

Antoni Quintana i Marí (Tarragona 1907-Barcelona 1998) va ser secretari de l’antiga Secció Catalana de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciencesi membre fundador i soci honorari de la SCHCT. Després d’obtenir el títol de mestre, fou un químic cerealista de relleu, tot i que sempre va estar vinculat a la història de la ciència. Destaquen entre els seus treballs la monografia biogràfica del naturalista i químic altafullenc Antoni Martí i Franqués (1750-1832), reflexions sobre el valor pedagògic de la història de la ciència i l’estudi de les relacions entre els primers aeronautes i la química de l’aire a finals del segle XVIII.

Informació en PDF

Descarregueu-vos el tríptic en PDF XVII Premi Antoni Quintana 2018

Aquesta edició el Premi Antoni Quintana Marí 2018 ha quedat DESERT

GUANYADORS DE LES EDICIONS ANTERIORS:

I Premi: Jaume Climent i Soler, «La lluita contra la malària i la inacabada ruta de la quina»

II Premi: Ares Sobrevia i Ávila, «La recepte de Van Helmont i el coll de cigne de Pasteur»

III Premi: Irene Ribera, «Estudi d’un herbari del segle xix fet al Seminari de Vic (1842-1879)»

IV Premi: Miryam Fernández, Lydia Nicolàs, Carlos Randino i Melani Roca, «L’evolució històrica del test de Marsh, Orfila, Arsènic i Criminologia»

V Premi: Carles Blanch i Pujol, «El metre: la revolució de les mesures de longitud»

VI Premi: Maria Griñó Colom i Albert Boneta Mitjana, «El Segle de la llum, mig Pallars a les fosques (les minicentrals hi-dràuliques del Pallars Sobirà, un procés atípic d’electrificació)»

VII Premi: Marina Aliaga Vicente i Mireia Plaza Verdú, «Els aeròstat de Manuel Beltran. La història i els coneixements cientificotècnics d’uns enlairaments de 1784»

VIII Premi: Enric Garriga Tomàs, «Els primers llums del Delta»

IX Premi: Eloi Creus i Sabater, «W. Heinsenberg i l’era atòmica»

X Premi: Júlia Ontiñon Benguerel, «Charles Darwin: Ciència i Religió»

XI Premi: Arnau Plans Vilardaga, «La fàbrica de carburs de Berga»

XII Premi: Marc Solé Olivé, «Martí Franquès i l’experiment de l’aire realitzat»

XIII Premi: Mar Bosch Arís, «Els receptaris farmacèutics: què en queda avui?»

XIV Premi: Enric Prats Bacardit, «Estudi d’un Còdex Medicinal del segle XVIII»

XV Premi: Amina El Asri Zigaf, «Algunes aportacions dels àrabs a la matemàtica»

XVI Premi: Marc Piquer i Méndez , «Zero, la joia que vingué d’Orient»

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.