TROBADES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Actes de les I Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica Trobades científiques de la Mediterrània (Maó, 11-13 de setembre de 1991). Coordinadors: Josep M. Camarasa, Honorino Mielgo i Antoni Roca, 1994. 444 p. ISBN: 84-7283-269-4; Codi: 1001; 15,10 EUR.

Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Peníscola, 5-8 de desembre de 1992). Coordinadors: Víctor Navarro Brotons, Vicent L. Salavert Fabiani, Mavi Corell Domènech, Esther Moreno Latorre i Victòria Roselló Botey, 1993. 398 p. ISBN: 84-7283-250-3; Codi: 540; 15,10 EUR.

Actes de les III Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Tarragona, 7-9 de desembre de 1994). Coordinadors: Carles Puig-Pla, Agustí Camós, Jon Arrizabalaga i Pasqual Bernat, 1996. 555 p. (Exhaurit).

Actes de les IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Alcoi, 13-15 de desembre de 1996). Coordinadors: Georgina Blanes i Lluís Garrigós, amb la col·laboració d’Antoni Rosell i Jon Arrizabalaga, 1997. 696 p. ISBN: 84-7283-391-7; Codi: 1771; 15,10 EUR.

Actes de les V Trobades d’Història de la Ciència i de la Técnica (Roquetes, 11-13 de desembre de 1998). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pere de la Fuente Collell i Roser Puig Aguilar, 2000. 562 p. ISBN: 84-7283-503-0; Codi: 2219; 15,10 EUR.

Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre de 2000). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2002. 519 p. ISBN: 84-7283-557-X; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, 14, 15, 16 i 17 de novembre de 2002). Coordinadors: Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López i Roser Puig Aguilar, 2003. 694 p. ISBN: 84-7283-710-6; Codi: 2432; 15,10 EUR.

Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004). 2006. 630 p. ISBN: 84-7283-880-3. (Exhaurit)

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica : IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Girona, 16-19 de novembre de 2006). Consell de redacció: Carles Puig-Pla, Josep Batlló Ortiz, Pasqual Bernat López, Jordi Ferran Boleda, Pere Grapí Vilumara (curador), Maria Rosa Massa Esteve (curadora), Alfons Zarzoso Orellana

Premi per a treball de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari

Us proposem fins a set itineraris històrics pel patrimoni de Barcelona centrats en la unió entre ciència i ciutat.