SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La FEEMCAT i la SCM convoquen un concurs públic per completar l’equip de professors d’Estalmat. Les bases del concurs i les característiques de les places a cobrir els podeu trobar aquí [enllaç].

Twitter