SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

En el Council de la EMS a Berlin, just abans del 7ECM s’ha fet la votació per a l’organització del proper 8ECM. Hi havia dues opcions: Sevilla (Espanya) i Portoroz (Slovenia). En la votació del Council ha guanyat Portoroz. Podeu trobar la informació sobre aquesta proposta a http://www.8ecm.si.

Twitter