SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La prova Cangur és una prova de resolució de problemes adreçada a alumnes des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Cada curs té una prova pròpia amb 30 problemes, 20 problemes en el cas dels nivells d’alumnes de menys edat. S’adreça a tots els alumnes i amb ella es promou la participació de tots els nois i noies, a la engrescadora tasca de resoldre problemes.
Un total de 106.800 alumnes, distribuïts en 27.500 de primària (5è i 6è curs), 58.800 de 1r a 3r d’ESO i 20.500 de 4t d’ESO a 2n de batxillerat participaran en la prova. Distribuïts en 691 centres per al Cangur “dels grans” (4t d’ESO, 1r de BTX, 2n de BTX); 654 centres per al “Cangur 123” (1r, 2n i 3r d’ESO); 431 centres per al Cangur de primària (5è i 6è de primària). Això representa un augment aproximat del 6% respecte el Cangur 2016.
Les proves dels més grans (4t d’ESO a 2n de batxillerat) es fan en seus externes, universitats, espais cedits pels ajuntaments o centres d’ensenyament que es constitueixen en seu de la zona. Hi ha 27 seus universitàries o centres institucionals i 80 centres de secundària que acullen alumnat d’altres centres. Les proves de 1r a 3r d’ESO i les de primària es fan en el propi centre.
La prova la convoca la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La prova l’elabora una comissió de mestres i professors presidits per la professora Marta Berini que pertany al Comitè Internacional Cangur. Aquest comitè es reuneix anul·lament per fer un recull de problemes de tots els nivells i a partir d’aquest banc de problemes cada país els adapta per als seu alumnes.
Totes les persones que treballen en la comissió, els metres i professors dels centres educatius i de les seus, treballen de forma gratuïta i voluntària. Les seus externes són ofertes gratuïtament per les universitats i els ajuntaments. El Departament d’Ensenyament col·labora en l’execució a través de la xarxa de Centre de Recursos Pedagògics que seran els nusos neuràlgics per a la recollida de les proves i el lliurament a una empresa externa que en farà la correcció, a partir de la informació que li lliura la Comissió Cangur.
El cicle acabarà en l’acte de lliurament de premis, el dia 29 de maig, al Teatre Poliorama. Aquest acte el presideix el president de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), Xavier Jarque, un rector d’una de les Universitats Catalanes (de forma rotativa), aquest curs és el rector de la UPC, Enric Fossas. També es convida a l’acte a la Consellera d’Ensenyament, Hble. Meritxell Ruiz.
Més informació a la pàgina oficial.

Twitter