SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

El professor Josep Pla i Carrera ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca (Altres Ciències) 2017 per Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia; i Història de la Matemàtica: Grècia I, llibre que va presentar a l’IEC en un acte organitzat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC i la SCM [Enllaç]. Donem la més càlida felicitació en Josep Pla.

Twitter