SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La Real Sociedad Matemática Española ha atorgat les Medalles de la RSME als professors Antonio Campillo, Manuel de Leon i Marta Sanz-Solé.
Més informació.

Twitter