SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

El Comité Español de Matemáticas (CEMat, que és l’entitat representa la SCM a la International Mathematical Union) ha organitzat el “Seminario sobre formación inicial del profesorado de matemáticas de educación secundaria”.

Més informació.

Twitter