SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Contacteu-nos

Societat Catalana de Matemàtiques
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Web: scm.iec.cat
c/e: scm@iec.cat

Telèfon: (+34) 93 324 85 83
Fax: (+34) 93 270 11 80

Twitter