SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Avui, 21 de març de 2017, l’Acadèmia de Ciències i Lletres de Noruega ha atorgat el premi Abel 2017 al professor Ives Meyer

“pel seu paper fonamental en el desenvolupament de la teoria matemàtica de les ondetes (wavelets)”.

La teoria de ondetes, és una evolució de l’anàlisi de Fourier, i permet escriure funcions “irregulars” via unes funcions simples que formen una base ortogonal. Aquestes funcions juguen el paper dels sinus i els cosinus en la Teoria de Fourier. Podem dir que el seu origen són els treballs experimentals als anys 70 del sesmòleg Jean Morlet en l’anàlisi de les dades provinents de les prospeccions del pretoli. Aquestes dades eren prou irregulars per què un tractament via l’anàlisi de Fourier clàssic dones resultats acurats. De fet Morlet estava interessat en el problema invers ja que volia recuperar “el senyal” a partir de les dades obtingudes.

Aquests primerencs treballs de Morlet van ser posteriorment desenvolupats per diferents matemàtics, entre ells per Ives Meyer, en el que avui coneixem com la Teoria d’Ondetes o “wavelets”. Aquesta teoria avui té aplicacions en àmbits tant diversos com l’anàlisi harmònica computacional, la compressió de dades, imatges mèdiques, reducció de soroll, telescopis, etc,

Per un anàlisi més acurat de la història (és interessant veure com va ser que el professor Ives Meyer es va interessar per les ondetes), i de les aportacions de Ives Meyer podeu consultar a la plana web del premi Abel: http://www.abelprize.no/.

Actualment Yves Meyer és professor emèrit a la École Normale Supérieure Paris-Saclay. Va néixer l’any 1939 i la seva infancia la va passar a la costa Tunisiana. L’any 1957 ingresà a la École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. L’any 1966 va defensar la seva tesi doctoral a Strasbourg. Posteriorment va ser professor a la Université Paris-Sud i el 1995 va anar a l’ENS Cachan on va treballar al CMLA (Centre of Mathematics and its Applications) fins que el 2008 es va retirat formalment.

El premi atorgat, com dèiem, per l’Acadèmia de Ciències i Lletres de Noruega és una proposta del comitè Abel que es va reunir per darrer cop a l’Institut d’estudis Catalans, sota els auspicis de la Societat Catalana de Matemàtiques (http://abelinbcn.espais.iec.cat/).

El doctor Pere Mir va crear l’any 2003 la Fundació Cellex que dóna suport a institucions mèdiques i científiques, així com accions de de foment del talent científic entre els més joves a través de les Beques CiMs-Cellex.
La Fundació Cellex té una forta vinculació amb la SCM com entitat que dóna suport al programa Estalmat (Estímul del Talent Matemàtic), les Proves Cangur, convocades pel proper dijous 16 de març, i tots els concursos relacionats (Copa Cangur, Cangur de relats, Marató de problemes, Olitele, Olimpíada Matemàtica, Problemes a l’esprint…); també dóna suport als premis Emmy Noether, adreçats als estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG).
Des de la SCM lamentem molt aquesta pèrdua i traslladem el nostre condol a la seva esposa, familiars i amics. Ens sumem a totes les mostres d’agraïment per la seva generositat i compromís amb la recerca i el talent científic del nostre país.
Per a més informació, article a La Vanguardia del 12/03/2017 i l’escrit del professor Andreu Mas-Colell que publica a l’ARA el 13/03/2017.

La prova Cangur és una prova de resolució de problemes adreçada a alumnes des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Cada curs té una prova pròpia amb 30 problemes, 20 problemes en el cas dels nivells d’alumnes de menys edat. S’adreça a tots els alumnes i amb ella es promou la participació de tots els nois i noies, a la engrescadora tasca de resoldre problemes. Continua llegint

Twitter