SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

S’ha obert el termini per presentar candidatures a la segona edició del Barcelona Dynamical Systems Prize sota el patronatge del Professor Carles Simó. Podeu trobar tota la informació a aquest enllaç.

We open the period for presenting candidatures for the second edition of the international Barcelona Dynamical System Prize under the patronage of Professor Carles Simó. All information can be found at this link.

El passat dia 3 de setembre va morir l’excel·lent matemàtic francès Jean-Christophe Yoccoz, després d’una llarga malaltia. Yoccoz va rebre la medalla Field l’any 1994 pels seus treballs en la linearització de punts fixos irracionals (petits divisors) i els seus treballs inclouen un ampli camp de les matemàtiques. Nascut l’any 1957 es va graduar en matemàtiques a l’Escola Normal Superior a Paris, i va desenvolupar la major part de la seva carrera a França. Va visitar el Centre de Recerca Matemàtica l’any 1995 on va impartir un curs sobre dinàmica complexa organitzada per en Joaquim Bruna.

Twitter