SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya), la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i la Real Academia de Ciencias anuncien la convocatòria per a l’admissió a la catorzena promoció (2016-2018) del seu projecte ESTALMAT a Catalunya (Detecció i estímul del talent precoç en Matemàtiques).
Més informació [pdf] [www].

CSASC2016 és la trobada conjunta de les societats matemàtiques Chèca, Eslovena, Austriaca, Slovaca i Catalana. La propera edició se celebrarà a Barcelona del 20 al 23 de setembre de 2016.
Aquesta trobada estarà enfocada a la recerca en diverses àrees de les matemàtiques.
El comitè científic ha seleccionat les xerrades plenàries i les sessions especials.

Més informació a aquest enllaç.

Twitter