SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Els dies 11,12 i 13 de juliol es celebra a la Universitat de Barcelona el
Congrés Català d’Educació Secundaria, C2EM [Enllaç]. El congrés organitzat per la FEEMCAT té el suport de la SCM i portarà a la UB més de 600 professors de primària i secundària de l’àmbit de les matemàtiques.

La FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya), la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i la Real Academia de Ciencias anuncien la convocatòria per a l’admissió a la catorzena promoció (2016-2018) del seu projecte ESTALMAT a Catalunya (Detecció i estímul del talent precoç en Matemàtiques).
Més informació [pdf] [www].

Twitter