SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

La Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) ha obtingut una beca Maria de Maeztu per finançar l’activitat matemàtica durant els propers 4 anys. La proposta de la BGSMath inclou la majoria dels grups de recerca en Matemàtiques de Barcelona i l’ajut és de 2.000.000 d’euros (500.000 euros cada any). La major part d’aquests diners es destinaran a la financiació de beques pre i post doctorals. Tota la informació sobre la BSGMath (i quan escaigui sobre la beca) la podeu trobar a http://www.bgsmath.cat.

bdsp

El premi Barcelona Dynamical Systems 2015, sota el mecenatge del Professor Carles Simó, s’ha atorgat a

Alberto Enciso i Daniel Peralta-Salas com els autors de l’article Existence of knotted vortex tubes in steady Euler flows, Acta Math. 214 (2015), no. 1, 61–134;

i ex aequo a

Marcel Guardia, Pau Martin i Tere M. Seara com els autors de l’article Oscillatory motions for the restricted planar circular three body problem, Invent. Math., published online 11 April 2015, pp 1-76.

Resolution.

bdsp

The Societat Catalana de Matematiques (SCM) award the Barcelona Dynamical Systems Prize 2015, under the patronage of Prof. Carles Simó, to

Alberto Enciso and Daniel Peralta-Salas as the authors of the paper Existence of knotted vortex tubes in steady Euler flows, Acta Math. 214 (2015), no. 1, 61–134;

and ex aequo to

Marcel Guardia, Pau Martin and Tere M. Seara as the authors of the paper Oscillatory motions for the restricted planar circular three body problem, Invent. Math., published online 11 April 2015, pp 1-76.

Resolució.

Twitter