SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG). La primera edició és l’any 2016.

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

Termini d’admissió de candidatures de l’edició 2017: 4 de novembre de 2017, a les 12 hores.

Bases del premi 2017.
Formulari d’inscripció.
* Poden prendre-hi part estudiants del grau de Matemàtiques de la UAB, UB i UPC que defensin el TFG entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017.

Per a més informació contacteu amb Sílvia Cuadrado.

Twitter