SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Els articles sotmesos a publicació s’han d’enviar als editors o a qualsevol membre del comitè editorial, per correu electrònic, preferentment en format PDF. Els originals han de contenir la versió anglesa del títol, uns resums breus en català i en anglès, paraules clau en català i en anglès i els codis de la classificació per matèries MSC2010.

Les versions definitives dels articles acceptats s’han de presentar en codi TeX, preferentment en l’estil LaTeX propi del Butlletí. Podeu descarregar els fitxers d’estil i un document d’exemple fent clic aquí (150 KB). Per tal d’accelerar el procés de producció, es prega als autors que segueixin les indicacions contingudes en el document d’exemple.

Els autors dels articles publicats al Butlletí en retenen el dret de còpia (copyright) i autoritzen l’IEC a difondre’ls, tant a través de la publicació impresa com mitjançant els portals digitals propis o d’altres amb què s’estableixin els convenis oportuns a aquests efectes. És responsabilitat dels autors assegurar que es disposa dels drets de reproducció dels gràfics i de les figures que hi apareguin. Cada autor rebrà una còpia en PDF d’alta qualitat de la versió digital del seu article i un exemplar imprès del número del Butlletí en el qual es publiqui.

La correspondència administrativa relacionada amb el Butlletí s’ha d’adreçar a la Societat Catalana de Matemàtiques.

Twitter