SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Us presentem una selecció d’uns 90 articles publicats entre els números 0 (1978) i 10 (2a etapa, 1995) del Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Aquests són la gran majoria d’articles de fons publicats durant aquests anys a la revista. Han estat digitalitzats el 2005 amb un ajut de l’IEC i els presentem en aquesta pàgina web per tal que pugueu fer cerques amb el vostre navegador (o a ull) segons autor, títol o any de publicació. Podeu trobar tots els articles del Butlletí en format PDF, de 1978 al present,  al portal Revistes Catalanes d’Accés Obert (RACO) i des del 1985 a l’Hemeroteca Científica Catalana.

Des del cercador de l’Hemeroteca Científica Catalana podeu accedir a qualsevol dels articles publicats des de l’inici de la creació del Butlletí fins a l’actualitat. La cerca es pot fer sobre l’autor, el títol i/o el número en aquest enllaç: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/search/

Articles en PDF

Butll. SCM 0 (1978) pp 14-18 – Josep Teixidor – Biografia: Ferran Sunyer i Balaguer

Butll. SCM 1 (1979) pp 19-30 – Pere Puig Adam – El que podria ésser l’ensenyament de la matemàtica a l’Institut Escola

Butll. SCM 1 (1979) pp 38-42 – Josep Pla – Biografia: Kurt Gödel

Butll. SCM 2 (1979) pp 23-32 – Hans Künzi – Biografia: Eduard Stiefel

Butll. SCM 3 (1979) pp 21-25 – Joan Casulleras – Exposició intuïtiva del teorema de Bayes

Butll. SCM 3 (1979) pp 26-29 – Joan Girbau – Biografia: Marston Morse

Butll. SCM 4 (1980) pp 11-16 – Pere Menal – Sobre un exercici de primer any

Butll. SCM 5 (1980) pp 35-44 – Jaume Aguadé – Com distingir una taronja d’un dònut

Butll. SCM 6 (1980) pp 12-16 – H. Pétard – Una contribució matemàtica a la teoria de la caça major

Butll. SCM 7 (1981) pp 15-22 – Jaume Aguadé – El cub de Rubik

Butll. SCM 7 (1981) pp 23-26 – Jaume Llibre – El problema dels set sets

Butll. SCM 8 (1981) pp 11 – Pascual Llorente – Un problema sobre triangles pitagòrics

Butll. SCM 8 (1981) pp 12-17 – G. Polya – Com resoldre problemes (un diàleg)

Butll. SCM 9 (1981) pp 4-14 – Morris Klein – Why the professor can’t teach: The Vicious Circle

Butll. SCM 10 (1981) pp 15-42 – Morris Klein – Why the professor can’t teach: The Nature of Current Mathematical Research

Butll. SCM 10 (1981) pp 47-54 – Albert Fàbrega – Regularitat

Butll. SCM 11+12 (1982) pp 18-20 – V. Strassen – Quant de temps cal per fer una multiplicació?

Butll. SCM 11+12 (1982) pp 23-31 – Peter J. Hilton – The Emphasis on Applied Mathematics Today and its Implications for the Mathematics Curriculum

Butll. SCM 11+12 (1982) pp 48-55 – Carles Barceló i Vidal – El problema dels carrers

Butll. SCM 13 (1983) pp 21-25 – Carles Perelló – L’amenaça nuclear de dissuació

Butll. SCM 13 (1983) pp 30-33 – Albert Fàbrega – Cordes, nusos i estaques

Butll. SCM 14 (1983) pp 21-42 – Joan Girbau – Astronomia per a xicots de 14 anys una mica espavilats

Butll. SCM 14 (1983) pp 43-56 – Lluís Bibiloni; Antoni Malet; Joan Miralles; Jaume Paradís; Pelegrí Viader – La història, una eina essencial per a la didàctica de les Matemàtiques

Butll. SCM 14 (1983) pp 63 – Geometries no euclidianes

Butll. SCM 14 (1983) pp 64-97 – Sebastià Xambó – Geometria no euclidiana: d’Euclides a Gauss

Butll. SCM 14 (1983) pp 98-124 – Joan Girbau – Geometria hiperbòlica: els seus models

Butll. SCM 14 (1983) pp 125-163 – Agustí Reventós – De Riemann fins als nostres dies

Butll. SCM 15 (1983) pp 12-42 – Jaume Aguadé – Miralls, calidoscopis i políedres

Butll. SCM 15 (1983) pp 43-53 – Maria Lluïsa Fiol, Miquel A. Fiol – Què fem amb la base dos?

Butll. SCM 15 (1983) pp 54-57 – Jaume Llibre – Problemes i jocs: el problema 16 de Hilbert: els sistemes quadràtics

Butll. SCM 15 (1983) pp 58-59 – Tres teoremes famosos de les matemàtiques

Butll. SCM 15 (1983) pp 60-77 – Miguel de Guzmán – Cuatro colores bastan

Butll. SCM 15 (1983) pp 78-102 – Xavier Mora – El teorema de la divergència

Butll. SCM 15 (1983) pp 103-168 – Josep Pla – L’axioma de l’elecció i la paradoxa de Banach-Tarski

Butll. SCM 16 (1984) pp 11-15 – Josep Guia – Una paradoxa topològico-lingüística

Butll. SCM 16 (1984) pp 18-29 – P. Puig – De com duplicar el volum de l’altar del temple d’Apol·lo i d’aquesta manera apaivagar la seva ira

Butll. SCM 17 (1984) pp 6-16 – Maria Lluïsa Fiol; Miquel A. Fiol – Què fem amb la base dos?

Butll. SCM 17 (1984) pp 17-25 – Albert Fàbrega; Sebastià Vila – El tetrarius: un exemple de superfícies recursives a l’espai

Butll. SCM 17 (1984) pp 26-46 – Josep Pla – Alfred Tarski i la lògica contemporània. Primera part

Butll. SCM 17 (1984) pp 47-51 – Jaume Llibre – Períodes de les aplicacions contínues de l’interval i del cercle

Butll. SCM 17 (1984) pp 52-88 – Antoni Malet – La gènesi de la teoria de grups en l’obra de Galois

Butll. SCM 17 (1984) pp 89-93 – Joan Girbau – Noves tendències en l’educació matemàtica

Butll. SCM 17 (1984) pp 94-114 – Joan Tarrés i Freixenet – Història de la teoria de la dimensió

Butll. SCM 18 (1985) pp 3-28 – Joan Girbau – Les Matemàtiques i les escales musicals

Butll. SCM 18 (1985) pp 31-42 – Cicle de conferències “Joseph Liouville”

Butll. SCM 18 (1985) pp 43-50 – Jaume Llibre – La integrabilitat de les equacions de la mecànica

Butll. SCM 18 (1985) pp 51-64 – Santiago Zarzuela – Integració en termes de funcions elementals: el teorema de Liouville

Butll. SCM 18 (1985) pp 65-98 – Xavier Mora – El problema de Sturm-Liouville. La contribució de Liouville

Butll. SCM (2a e.) 1 (1987) pp 7-13 – Pilar Bayer – Sobre una llibreta d’apunts (RAMANUJAN)

Butll. SCM 1 (1987) pp 14-21 – Julià Cufí – La conjectura de Bieberbach

Butll. SCM 1 (1987) pp 22-32 – Pilar Bayer – Triangles rectangles de costats racionals

Butll. SCM 1 (1987) pp 33-45 – Joaquim Bruna – Anàlisi complexa: de la teoria de Cauchy a la teoria del potencial

Butll. SCM 1 (1987) pp 46-55 – Claudi Alsina Català – Invitació a les equacions funcionals

Butll. SCM 1 (1987) pp 56-58 – Pere Rubió Díaz – El reticle de les associativitats

Butll. SCM (2a e.) 2 (1988) pp 7-36 – Francesc Tomàs – Una fusió dels programes recursivista i formalista finitari: La noció de formalisme recursiu com a substitutiva del càlcul de predicats

Butll. SCM 2 (1988) pp 37-56 – Carles Perelló – El naixement del càlcul de variacions

Butll. SCM 2 (1988) pp 57-65 – Josep Montserrat – La constitució harmònica de l’Ànima del Món en el Timeu de Plató

Butll. SCM 2 (1988) pp 66-76 – Josep Maria Rosell; Pere Rubió – Signatura de les formes bilineals simètriques

Butll. SCM (2a e.) 3 (1988) pp 7-40 – Vicent J. Martínez – Caos i multifractals

Butll. SCM 3 (1988) pp 41-54 – J. Torra; A.E. Gómez – El projecte Hipparcos

Butll. SCM 3 (1988) pp 55-70 – J.M. Matabosch i Castell – El triangle de Pascal-Tartaglia i les seves importants derivacions

Butll. SCM 3 (1988) pp 71-74 – Joan-Josep Climent Coloma – Una descripció de la forma canònica de Jordan per a endomorfismes triangularitzables

Butll. SCM (2a e.) 4 (1989) pp 9-20 – Josep Pla i Carrera – Les sèries en Newton

Butll. SCM 4 (1989) pp 21-32 – Francesc Tomàs – Sobre el programa de Hilbert i l’aritmètica formalment recursiva

Butll. SCM 4 (1989) pp 33-46 – David Nualart – Les martingales i les seves aplicacions des d’una perspectiva històrica

Butll. SCM 4 (1989) pp 47-67 – Toni Guillamon i Grabolosa – Una panoràmica de la matemàtica a Catalunya durant el segle XIX

Butll. SCM (2a e.) 5 (1990) pp 9-13 – Gregory Chaitin – Un passeig aleatori a l’aritmètica

Butll. SCM 5 (1990) pp 14-25 – Amparo López Villacampa – L’aritmètica en el xifrat i la signatura de missatges

Butll. SCM 5 (1990) pp 26-36 – Marianna Bosch i Casabò – Huygens, Newton, i el radi de curvatura

Butll. SCM 5 (1990) pp 37-66 – Cori Molas; Juli Pérez – El naixement dels nombres complexos

Butll. SCM 5 (1990) pp 67-72 – Josep Ramon Chicano Requena – La fonamentació de l’anàlisi al segle XIX. Un model per als nombres reals

Butll. SCM (2a e.) 6 (1991) pp 13-21 – Miguel de Guzmán – El paper del matemàtic enfront els problemes de l’educació matemàtica

Butll. SCM 6 (1991) pp 22-28 – Yves Chevallard – L’ampliació del camp didàctic i la difusió social de les matemàtiques

Butll. SCM 6 (1991) pp 29-34 – Manuel Castellet – La formació inicial dels professors de matemàtiques

Butll. SCM 6 (1991) pp 35-41 – A.J. Bishop – Aspectes socials i culturals de l’educació matemàtica

Butll. SCM 6 (1991) pp 42-53 – Jesús Hernández – L’ofici de matemàtic i l’ensenyament de les matemàtiques

Butll. SCM 6 (1991) pp 63-73 – Carme Safont – Geometria del complement del nus figura vuit

Butll. SCM 6 (1991) pp 74-97 – Gerard Gómez – Anàlisi de missió d’un satèl·lit artificial

Butll. SCM (2a e.) 7 (1992) pp 7-34 – Miguel de Guzmán – Tendències innovadores en educació matemàtica

Butll. SCM 7 (1992) pp 35-46 – Marta Sanz i Solé – Combinar les observacions i mesurar la incertesa: Història d’un intent per entendre millor el món

Butll. SCM 7 (1992) pp 47-60 – Julià Cufí – Corbes de Peano i representació conforme

Butll. SCM 7 (1992) pp 61-69 – Jaume Aguadé – Cent anys de E8

Butll. SCM 7 (1992) pp 70-74 – Antoni Magaña – Estudis sobre el nim

Butll. SCM 7 (1992) pp 75-80 – Josep Maria Brunat – Una demostració del teorema de l’amistat per mètodes elementals

Butll. SCM (2a e.) 8 (1993) pp 7-19 – Griselda Pascual – En el centenari de la mort de Leopold Kronecker (1823-1891)

Butll. SCM 8 (1993) pp 21-110 – Frederic Utzet – Les sèries temporals

Butll. SCM 8 (1993) pp 111-117 – Josep Gascón – Una comunitat matemàtica escindida

Butll. SCM (2a e.) 9 (1994) pp 7-34 – Evarist Giné-Masdeu – Processos empírics i aplicacions: visió general amb biaix

Butll. SCM 9 (1994) pp 35-54 – Eduard Recasens – El lloc II-5 d’Apol·loni: un altre exemple de la influència de la Synogagé de Pappos en les matemàtiques del segle XVII

Butll. SCM 9 (1994) pp 55-67 – Enric Nart – Aritmètica: a les portes de la terra promesa

Butll. SCM 9 (1994) pp 68-100 – Maria Rosa Massa – El mètode dels indivisibles de Bonaventura Cavalieri

Butll. SCM (2a e.) 10 (1995) pp 7-20 – Jörg Flum – Polinomis i lògica matemàtica

Butll. SCM 10 (1995) pp 21-36 – Agustí Reventós – El moviment a la geometria

Butll. SCM 10 (1995) pp 37-73 – Aureli Alabert; Rosario Delgado – Una presentació de les equacions diferencials estocàstiques

Butll. SCM 10 (1995) pp 75-120 – Josep M. Parra – L’Àlgebra vectorial. Una història que ens cal reescriure

Twitter