Activitats previstes
  • 25.04.2023 | 18:00 - 20:00 h |
    Sessió de dues conferències cicle “Present i futur de la Musicologia”
    » Més informació «
  • 10.05.2023 |
    Congrés Internacional «Música i Arts Figuratives a l’Època Barroca»
    » Més informació «

L’estudi de mites historiogràfics des de la musicologia. Els casos de Josep Anselm Clavé, Pep Ventura i Enric Morera

Conferència a càrrec d’Anna Costal

LLoc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d’Olwer

Data,: 17 de febrer de 2016, a les set de la tarda.