Congrés: La península Ibèrica com a cruïlla musical a través dels temps: els intercanvis transculturals i la imatge de la música

Barcelona, 17–19 d’octubre de 2018

Quinzè simposi del ICTM Study Group on Iconography of the Performing Arts

PDF Symposium Program ICTM

El congrés del ICTM Study Group on the Iconography of Performing Arts invita a estudiar les fonts visuals que documenten la transmissió transfronterera d’idees musicals entre els pobles de la península Ibèrica i la resta del món.

Podreu trobar més Informació a:

http://www.ictmusic.org/group/iconography-performing-arts

https://www.facebook.com/groups/ICTM.IconPerfArts/