Activitats previstes

  • No hi ha novetats

Activitats

“On sharing” Conferència de la Dra. Laura Turnbridge

Dimarts 11 de juny a les sis de la tarda

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Sala Pere i Joan Coromines

La conferència que impartirà la prestigiosa musicòloga Laura Turnbridge (Oxford University) té com a objectiu reflexionar sobre l’estat actual de la musicologia com a disciplina. El col·loqui posterior contribuirà a situar-ne el contingut en el context de la recerca musicològica que es fa a Catalunya per tal d’obrir noves línies de recerca o desenvolupar les ja existents.

 

Cicle de conferències 2019 de la SCMUS

 

Les conferències són a la sala Pi i Sunyer de l’IEC a dos quarts de set de la tarda (18h30′)

 

  • “Música y devoción en Barcelona (ca. 1550-1626): libros de polifonía, contextos y prácticas musicales” a càrrec d’Andrea Puentes, el 7 de febrer de 2019

  • “Entre la ciutat i el territori: una mirada sobre la vida musical a Catalunya cap al 1800” a càrrec de Lluís Bertran Xirau, el 19 febrer de 2019

  • “Els arranjaments per tecla a finals del segle XVIII: discurs i consum” a càrrec d’Elena Pons, el 6 de març de 2019

  • “Narcisa Freixas, compositora i pedagoga, 160 anys” a càrrec d’Ester Vela López, el 19 de març de 2019